Phân tích SWOT cá nhân để sự nghiệp đi đúng hướng

bởi Vũ Hải
0 Bình luận

Để sự nghiệp của bạn đi đúng hướng và thành công vượt trội

SWOT là từ viết tắt của:

 • Điểm mạnh (Strengths)
 • Điểm yếu (Weaknesses)
 • Cơ hội (Opportunities)
 • Nguy cơ (Threats)

Khi bạn phân tích bản thân và mục tiêu của mình bằng cách sử dụng bốn yếu tố này, bạn có thể bắt đầu làm cho mình nổi bật giữa đám đông và phát triển hơn nữa các tài năng và khả năng chuyên biệt hóa mà bạn cần để thăng tiến trong sự nghiệp. 

Trong Ebook này, bạn sẽ học cách: 

  • Làm rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
  • Xác định điều gì khiến bạn nổi bật và tìm hiểu xem điều này có liên quan như thế nào đến các cơ hội dành cho bạn.
  • Hiểu được các mối đe dọa mà môi trường và điểm yếu của bạn khiến bạn phải đối mặt.
  • Sử dụng phân tích SWOT của bạn làm điểm khởi đầu cho một kế hoạch sự nghiệp và cuộc sống vững chắc.

You may also like

Để lại bình luận