Ebook Understanding Metabolism – Free Download

5
1698
Ebook Understanding Metabolism
Ebook Understanding Metabolism

Cuốn sách Understanding Metabolism này có gì :

• Nếu bạn đang tập luyện cường độ cao thì nhu cầu Protein bạn cần là bao nhiêu ?
• Tại sao bạn luôn chật vật với chế độ giảm cân của mình
• Nguyên nhân gây ra sự tổn thương hệ thống trao đổi chất
• Sự thật về Cardio và tại sao Cardio có thể khiến bạn tăng cân .
• Tập thể dục ít hơn có thể giúp bạn tăng cường sự trao đổi chất
• Những bài tập và chương trình nào tốt nhất cho trao đổi chất
• Caffein có an toàn không? Chất làm ngọt nhân tạo thì sao? Tôi có nên biết gluten không?

5 BÌNH LUẬN