NASM Personal Trainer Exam Prep

bởi Vũ Hải
0 Bình luận

Hướng dẫn ôn tập này bao gồm đầy đủ mọi thứ trong bài kiểm tra của NASM về Personal Trainer (Phiên bản thứ 6) được trình bày rất dễ đọc giúp hiểu và lưu giữ thông tin.

Thông tin rõ ràng và súc tích được sắp xếp theo 6 phần sau:
  • Phần 1: Khoa học cơ bản và ứng dụng và các khái niệm dinh dưỡng -17%
  • Phần 2: Đánh giá – 18%
  • Phần 3: Thiết kế chương trình – 21%
  • Phần 4: Kỹ thuật tập luyện và Hướng dẫn huấn luyện -22%
  • Phần 5: Quan hệ khách hàng và Huấn luyện hành vi – 12%
  • Phần 6: Phát triển sự chuyên nghiệp và trách nhiệm -10%

You may also like

Để lại bình luận