Personal Trainer Pocketbook – Ebook

bởi Vũ Hải
0 Bình luận

Sổ tay huấn luyện viên cá nhân: Tài liệu tham khảo hữu ích cho tất cả các câu hỏi hàng ngày của Personal Trainer

Cuối cùng, đã có một hướng dẫn trả lời tất cả các câu hỏi của bạn về Personal Trainer trong một cuốn sách bỏ túi

Tác giả Jonathan Goodman, chính là người viết cuốn Ignite the Fire: Bí mật để xây dựng sự nghiệp PT thành công, chia sẻ những hướng dẫn tham khảo hữu ích trả lời tất cả các câu hỏi của bạn về Personal Trainer.

Lần đầu tiên, 48 câu trả lời vô giá này đã được tổng hợp thành một tài liệu tham khảo hữu ích:

  • Tiếp thị, bán và giữ khách hàng (trang 33)
  • Bắt đầu sự nghiệp của bạn đúng cách (trang 13)
  • Đối phó với tất cả các phản đối, từ chối có thể xảy ra (trang 65)
  • Phương pháp đối phó với những kiểu khách hàng khó tính (trang 79)
  • Làm việc có tổ chức và hiệu quả hơn mỗi ngày (trang 91)
  • Biến công việc của bạn thành một sự nghiệp bằng cách kiếm nhiều tiền hơn cả trong quá trình đào tạo và hơn thế nữa (trang 139).

You may also like

Để lại bình luận