ACE Certified Personal Trainer Exam Prep – Ebook

bởi Vũ Hải
0 Bình luận

Tài liệu luyện thi huấn luyện viên cá nhân – chứng nhận ACE
Việc học tập sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Tiết kiệm thời gian hơn!

50 câu hỏi thực hành tương tự như đề thi thực tế
Học phần I: Phỏng vấn & Đánh giá Khách hàng
Học phần II: Thiết kế & Thực hành chương trình tập luyện
Học phần III: Tiến trình và sửa đổi chương trình tập luyện
Học phần IV: Ứng xử chuyên nghiệp, an toàn & Quản lý rủi ro

You may also like

Để lại bình luận