ACSM New 2018 Certification Review

bởi Vũ Hải
0 Bình luận

Hướng dẫn ôn tập toàn diện & tài nguyên dành cho huấn luyện viên cá nhân chuẩn bị tham gia kỳ thi Personal Trainer của Hiệp hội Y khoa thể thao Hoa Kỳ (ACSM)

Hướng dẫn nghiên cứu toàn diện này bao gồm:
  • Tổng quan nhanh về Hướng dẫn học CPT của ACSM
  • Chiến lược làm bài kiểm tra
  • Tham vấn và đánh giá khách hàng Ban đầu
  • Thiết kế chương trình và thực hiện Bài tập
  • Khả năng ảnh hưởng & giáo dục khách hàng
  • Trách nhiệm pháp lý & nghề nghiệp
  • Câu hỏi Thực hành
  • Giải thích các câu trả lời thường gặp

You may also like

Để lại bình luận