MFT28

Admin bar avatar
(0 đánh giá)
200,000 ₫
greg-plitt-mft28

28 Days of Workouts

11 WORKOUTS PER WEEK | 45-90 MIN. WORKOUTS

MFT28 isn’t some minor skirmish; it’s an all-out war. You will be challenged by new exercises, a unique nutrition plan, high-intensity workouts, and training strategies you’ve never tried.

Các nội dung của khóa học

  • Bài học 4
  • Câu hỏi 0
  • Thời lượng 50 giờ
  • Trình độ Nâng cao
  • Ngôn ngữ English
  • Học viên 45
  • Đánh giá khóa học Yes

Bình luận

Đánh giá trung bình

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
200,000 ₫
>