Home Sách Fitness Share FREE Ebook Encyclopedia of Muscle & Strength – Jim Stoppani

Share FREE Ebook Encyclopedia of Muscle & Strength – Jim Stoppani

by Hải Béo
2 comments

Một cuốn sách dựa trên nghiên cứu : bao gồm tất cả các khía cạnh của việc tối ưu hóa sự phát triển cơ bắp và sức mạnh.

Bộ BÁCH KHOA TOÀN THƯ về Cơ bắp và Sức mạnh ( Encyclopedia of Muscle & Strength ) là một hướng dẫn đào tạo toàn diện và là một tài liệu tham khảo tuyệt vời :

• Định nghĩa các thuật ngữ và khái niệm chính .
• Đánh giá các phương pháp tâp luyện bao gồm TRX, BOSU, và kettlebells
• Giải thích về vai trò và tầm quan trọng của mỗi nhóm cơ
• Thông tin dinh dưỡng để giảm mỡ và tăng cơ
• Giới thiệu các bài tập tốt nhất ( bao gồm cả bodyweight ) để đạt được khối lượng cơ bắp tối đa
• Trình bày rõ ràng các bài tập và hiệu quả của chúng .

ENCYCLOPEDIA-OF-MUSCLE-&-STRENGTH

ENCYCLOPEDIA-OF-MUSCLE-&-STRENGTH

Được chắt lọc từ hơn 381 bài tập của 13 nhóm cơ toàn thân .[/vc_column_text][vc_message message_box_style=”solid-icon” style=”square” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-download”]EBOOK STRETCHING ANATOMY- HƯỚNG DẪN GIÃN CƠ BẰNG HÌNH ẢNH[/vc_message][vc_message message_box_style=”solid-icon” style=”square” message_box_color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-download”]

EBOOK STRENGTH TRAINING ANATOMY – GIẢI PHẪU CƠ THỂ BẰNG HÌNH ẢNH

[/vc_message][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]

Related Posts

2 comments

Ebook Beyond Bigger Leaner Stronger - Bí kíp xây dựng cơ bắp 17/04/2018 - 09:00

[…] BÁCH KHOA TOÀN THƯ VỀ CƠ BẮP VÀ SỨC MẠNH […]

Ebook The Education Of A Bodybuilder -Tự truyện Arnold 18/04/2018 - 16:39

[…] BÁCH KHOA TOÀN THƯ về Cơ bắp và Sức mạnh […]

Leave a Comment