Home Sách Fitness Call Of The Calves – Salvation Of Achilles

Call Of The Calves – Salvation Of Achilles

by Hải Béo
0 comment

Những người anh hùng cũng như các vị thần đều ảm ảnh với sự bất tử.

Bạn không phải là một huyền thoại và cũng không phải là thánh thần. Bạn được tạo nên từ máu thịt, hi vọng, và những tham vọng không thể kiểm soát nổi.

Bạn sẽ không phải là nạn nhân của việc ám ảnh với sự bất tử
Bạn sẽ có chỗ đứng của mình trên ngôi đền của những kẻ vĩ đại
Bạn sẽ không phải cố để thêu dệt nên bức màn của sự vĩnh cửu. Bạn sẽ là ông hoàng của mọi khoảnh khắc.

Related Posts

Leave a Comment